E-learning

Formou e-learningu připravujeme zájemce k úspěšnému absolvování zkoušek odborné způsobilosti a pořádáme další odborné vzdělávání, výuku, testování a zkoušky podle potřeb spolupracujících firem.

  • Výukový obsah je studujícím k dispozici prostřednictvím internetového přístupu.
  • Výukový kurz je přístupný 24 hodin denně.
  • E-learning je dostupný odkudkoli.

E-learningová příprava na zkoušky odborné způsobilosti

  • E-learning obsahuje výukové texty pro studium a ověření znalostí - testy.
  • V případě zkoušek odborné způsobilosti odpovídá obsah e-learningové přípravy a přípravné testy základnímu minimu pro úspěšné zvládnutí zkoušky. 

Pro předběžné nebo hromadné objednávky nás kontaktujte.

E-learningové vzdělávání

Kromě vlastních kurzů a odborného obsahu zajistíme firemním zákazníkům vzdělávání:

  • softwarově,
  • organizačně,
  • naplněním e-learningového kurzu dodaným nebo vlastním obsahem pro studium
  • ověření získaných znalostí zaměstnanců a spolupracovníků testem.

Přihlášení do systému
(zalogování) najdete na této stránce: 

 

Příklad obsahu e-lerningového kurzu pro obor penzí: