Legislativa - penze

Přehled nejdůležitějších právních norem týkajících se zajištění na penzi


 • zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem
 • zákon č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření
 • zákon č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření
 • vyhláška č. 57/2012 Sb. o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu
 • vyhláška č. 117/2012 Sb. o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
 • vyhláška č. 215/2012 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
 • zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření
 • vyhláška č. 341/2012 Sb. o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu
 • nařízení vlády 361/2012 Sb. o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření
 • vyhláška č. 425/2012 Sb. o předkládání informací penzijní společností České národní bance
 • vyhláška č. 40/2013 Sb. o náležitostech nabídky pojištění důchodu

ostatní legislativa:
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zákon č. 21/1992 Sb. o bankách
 • zákon č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
 • zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech
 • zákon č. 86/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
 • zákon č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech
 • zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění
 • zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu
 • zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech
 • zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti
 • zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu
 • zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí
 • zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zákon č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví
 • zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech