O nás

akreditace Česká národní banka

V prosinci 2012 udělila Česká národní banka společnosti akreditaci podle § 86 odst. 3 zákona č. 427/2011 pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti.

Odbornost členů týmu akreditované osoby je dána legislativními podmínkami – dostatečnou odbornou praxí na finančním trhu a potřebné délky této praxe. Na dostatečnou odbornou vybavenost členů zkušebních komisí i vedoucích osob a jejich bezúhonnost dohlíží Česká národní banka.

Zázemí CERTIFIKACNI.cz tvoří tým odborníků s bohatými zkušenostmi z finančních institucí působících nejen v České republice, ale i na evropském trhu. Z této praxe jsou cenné zejména zkušenosti z produktového managementu a metodiky, finančního řízení, distribuce a podrobné znalosti legislativy.

Od dubna 2017 je činnost rozšířena o odborné zkoušky v oboru úvěrových produktů.

Penzijní produkty 

Jedním z odborných garantů pro penzijní produkty je ing. Lukáš Rubeš s pracovní zkušeností získanou v největší penzijní společností v ČR. Investování důchodových a účastnických fondů je mu blízké díky jeho několikaleté zkušenosti v nebankovní investiční společnosti při správě majetku fondů podílových, investičních i penzijních. S investováním souviselo i jeho působení u tuzemského obchodníka s cennými papíry – jedničky v obchodování s deriváty a správě hedge fondů. Několikaleté zkušenosti se spořením, úvěrováním a pojištěním z největší tuzemské stavební spořitelny se mu budou hodit také v souvislosti se změnami v oblasti nabízení a zprostředkování úvěrů. 
Se spuštěním změn spoření na penzi sepsal a vydal na začátku roku 2013 jako první knihu s kompletním přehledem všech aspektů spoření. Sledování přípravy dalších změn v zabezpečení na penzi ho v roce 2014 přimělo k sepsání vlastního návrhu reformy penzí, který je popsán na www.bezreformy.cz.