Sazebník poplatků

Sazebník poplatků
pro zkoušku odborné způsobilosti

PENZE

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti v oboru doplňkové penzijní spoření

  • pro přihlášky s platbou do 30. 6. 2018 ... -33 % ... 992 Kč + e-learning zdarma
  • v ostatních případech 1487 Kč

Osvědčení se vydává na dobu 5 let od data úspěšného složení zkoušky odborné způsobilosti.

ÚVĚRY

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti pro úvěry (komplexní) - spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, tak spotřebitelského úvěru na bydlení (180 min.)

  • pro přihlášky s platbou do 30. 6. 2018... -33 % ... 992 Kč + e-learning zdarma
  • v ostatních případech 1487 Kč

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti pro úvěry (spotřebitelské) -  spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení (120 minut)

  • poplatek 1500 Kč

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti pro úvěry (na bydlení) -  spotřebitelské úvěry na bydlení (120 minut)

  • poplatek 1500 Kč

Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti pro úvěry (vázané) -  vázané spotřebitelské úvěry (90 minut)

  • poplatek 999 Kč

Osvědčení pro úvěry nemá časové omezení.

Změna termínu účasti na zkoušce nebo odhlášení ze strany přihlášeného (storno) podané 4 dny a méně před konáním zkoušky ... 100 % výše poplatku za zkoušku

Druhý opravný termín (3. pokus o složení zkoušky na úvěry nebo na penze) realizovaný do 30. 6. 2018 ... 81 Kč

Poplatek za vystavení a zaslání duplikátu osvědčení ... 200 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Cena je vždy zveřejněna se seznamem termínů předem na internetových stránkách www.certifikacni.cz a platí pro všechny zájemce.

V případě hromadné rezervace více uchazečů nabízíme organizaci zkoušky po individuální dohodě.