Užitečné odkazy

Kalkulačka minimálního věku potřebného pro získání státního starobního důchodu
Kalkulačka pro orientační výpočet státního starobního důchodu
http://www.mpsv.cz/cs/2435

Kalkulačka k velké důchodové reformě – II. pilíř
http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www

Ministerstvo práce a sociálních věcí – důchodová reforma
http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/164

Ministerstvo práce a sociálních věcí – důchodové pojištění
http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/163

Česká správa sociálního pojištění – důchodové pojištění
http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni

Ministerstvo financí ČR – penzijní připojištění
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/penzijni_pripojisteni.html

Česká národní banka – penzijní společnosti a fondy
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/penzijni_spolecnosti_a_fondy