Zkouškový řád

Výběr ze zkouškového řádu

Uchazeč se k odborné zkoušce s konkrétním termínem a místem konání přihlásí prostřednictvím rezervačního formuláře na www.certifikacni.cz nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jejího konání.

Organizátor odborné zkoušky zašle na email uchazeče výzvu k úhradě poplatku za složení zkoušky a případně další objednané služby. Po úhradě poplatku za rezervovaný termín zkoušky je organizátorem odborné zkoušky potvrzena uchazeči rezervace termínu. Termín potvrzené rezervace nelze uchazečem jednostranně měnit. Při stornování rezervace termínu uchazečem nebo jeho neúčasti na odborné zkoušce, organizátor poplatek nevrací. Pro hromadnou rezervaci více uchazečů lze po dohodě s organizátorem předat identifikační údaje uchazečů individuálně předem sjednanou formou.

Před zahájením odborné zkoušky je v čase uvedeném na pozvánce prováděna identifikace uchazečů podle osobních identifikačních dokladů - občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro dostatečné ověření identity má právo organizátor vyžadovat po každém uchazeči dodatečné prokázání se dalším osobním dokladem s fotografií (řidičský průkaz apod.).


Zkušební test je sestaven ze 45 otázek šesti tematických oblastí:

a) právní předpisy, pokud věcně souvisejí s činností osob uvedených v §84 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření (10 otázek)
b) principy a fungování doplňkového penzijního spoření (15 otázek)
c) investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti (10 otázek)
d) principy finančního trhu včetně teorie financí (5 otázek)
e) investice, investiční strategie a související rizika (5 otázek).

Úplný přehled je na stránce o tématech zkoušky.

U každé otázky jsou čtyři možnosti odpovědi, pouze jedna odpověď je správná. Uchazeč volbu provádí zaškrtnutím jedné varianty odpovědi. Nezodpovězená otázka se při vyhodnocení počítá do počtu otázek zodpovězených špatně.

Ve druhé části zkoušky uchazeč řeší příklad - modelovou situaci.

Uchazeč může při zkoušce použít pouze výslovně povolené pomůcky (psací potřeby, kalkulačku a tabulky odchodu do starobního důchodu poskytnuté CERTIFIKACNI.cz).

První část zkoušky trvá 65 minut, druhá část zkoušky trvá 30 min.

K úspěšnému složení odborné zkoušky musí uchazeč dosáhnout nejméně 60% úspěšnosti v každé z pěti tematických oblastí první části zkoušky a nejméně 75% úspěšnosti postupu řešení v druhé části zkoušky, celkově však dosáhnout nejméně 75% úspěšnosti.

O výsledku odborné zkoušky informuje organizátor každého uchazeče po jejím vyhodnocení, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího konání. Každému uchazeči, který úspěšně složil odbornou zkoušku, vystavuje zkušební komise osvědčení.

úplné znění