Zkoušky - investice

Od roku 2018 mají finanční poradci možnost skládat zkoušky odborné způsobilosti pro investice - oblast kapitálového trhu podobně jako v případně spoření na penzi.

Pro investice se zkouška skládá jen jednou (má neomezenou platnost). 

K přípravě na zkoušku je potřeba zvládnout všechny otázky zveřejňované českou národní bankou. Všechny otázky jsou poradcům předem k dispozici i formou e-learningu k aktivnímu vyplňování vygenerovaných testů ze zkouškových otázek.

Vyplňování testu

Celý test je složen z otázek, které mají čtyři varianty odpovědi.
Test je sestaven tak, že má část otázek jednu správnou odpověď a část otázek má jednu, dvě a více správných odpovědí. Každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou otázku nesprávně zodpovězenou.

Popsaná pravidla platí pro zkoušky pořádané každou akreditovanou osobou.

Složení zkoušky a certifikát
Úspěšný uchazeč při složení zkoušky obdrží certifikát - „osvědčení“ o úspěšném složení zkoušky.

Platnost osvědčení není časově omezena!

...Vyberte si termín a přihlaste se na zkoušku. Pro skupiny poradců lze uspořádat zkoušky v místě.