Zkoušky - úvěry

Od května 2017 mají finanční poradci možnost skládat zkoušky odborné způsobilosti pro všechny druhy úvěrů jako v případně spoření na penzi.

Druhy zkoušek pro úvěry
Zkoušky jsou rozděleny na čtyři typy podle zaměření:

I. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
II. poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru
III. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
IV. komplexní zkouška pro úvěry

Poradce, který bude mít zájem získat osvědčení k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení a současně k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení, bude vykonávat zkoušku obsahující otázky pro oba typy, tzn. komplexní souhrnnou zkoušku.

Pro úvěrové zkoušky se zkouška skládá jen jednou (má neomezenou platnost). Největší zájem je o zkoušku "komplexní". (Rozdíl testu mezi základní a komplexní zkouškou je 32 otázek a řešení tří studií místo dvou studií.)
K přípravě na zkoušku je v komplexní variantě na zkoušku potřeba zvládnout téměř 700 otázek. Všechny otázky jsou poradcům k dispozici i formou e-learningu k aktivnímu vyplňování vygenerovaných testů ze zkouškových otázek.

Rozsah zkoušky
Rozsah zkoušky se liší podle typu zkoušky. Níže uvedený přehled platí pro komplexní zkoušku.

I. ODBORNÉ ZNALOSTI
a) odborné minimum o finančním trhu – 8 otázek
b) struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení – 12 otázek
c) regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení – 16 otázek
d) úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení – 28 otázek
e) doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení – 8 otázek
f) zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele – 4 otázky
g) zásady postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení – 4 otázky
h) trh nemovitých věcí – 8 otázek
i) uspořádání a fungování katastru nemovitostí – 4 otázky
ODBORNÉ ZNALOSTI - celkem 92 otázek
… nutné získat 60 % bodů

II. ODBORNÉ DOVEDNOSTI
3 případové studie (každá 5 otázek) - celkem 15 otázek
… nutné získat 60 % bodů

ZNALOSTI + DOVEDNOSTI
… nutné získat celkem za celý test 75 % bodů

Vyplňování testu
Celý test je složen z otázek, které mají čtyři varianty odpovědi.
Test je sestaven v části odborných znalostí tak, že má ¾ otázek jednu správnou odpověď a ¼ otázek má jednu, dvě a více správných odpovědí. Každá nesprávně vybraná nebo chybějící varianta odpovědi činí celou zodpovězenou otázku nesprávně zodpovězenou.
V části odborných dovedností má test pouze otázky, kdy ze čtyř možností je pouze jedna správná odpověď.

Otázky a odpovědi v rámci odborných znalostí u případové studie v rámci odborných dovedností vypracovává a pravidelně aktualizuje Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí.
Popsaná pravidla platí pro zkoušky pořádané každou akreditovanou osobou.

Čas pro vyplňování testu
Vyplňování testu je časově omezeno podle typu zkoušky, u komplexní 180 min.

Vyhodnocení zkoušky
Test se vyhodnocuje zvlášť v části odborných znalostí a zvlášť v části odborných dovedností. V každé části musí zkoušený získat minimálně 60 % bodů a zároveň za celý test pak nejméně 75 % bodů.
U odborných znalostí se správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí se ohodnocují dvěma body.
U odborných dovedností (případové studie) se správně zodpovězené otázky ohodnocují dvěma body.

Složení zkoušky a certifikát
Úspěšný uchazeč při složení zkoušky obdrží certifikát - „osvědčení“ o úspěšném složení zkoušky.
Platnost osvědčení není časově omezena!

...Vyberte si termín a přihlaste se na zkoušku. Pro skupiny poradců lze uspořádat zkoušky v místě.