Zkouška - pro koho

Povinně od 1. 6. 2013 musí být odborné znalosti doloženy osvědčením o absolvování zkoušky odborné způsobilosti.
Absolvování odborné zkoušky je povinné, nelze ji ničím nahradit.
Témata otázek a rozsah zkoušky jsou určena vyhláškou České národní banky.
Zkoušku provádí pouze akreditovaná osoba s licencí od České národní banky.

Zkouška je určena pro osoby, které vyvíjí činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít s penzijní společností smlouvu, nebo obsluhují klienta využívajícího doplňkové penzijní spoření.
Prokazování odborných znalostí se týká osob, kterými jsou...

 • zaměstnanci penzijní společnosti, 
 • vázaní zástupci penzijní společnosti a jejich zaměstnanci,
 • investiční zprostředkovatelé a jejich zaměstnanci,
 • vázaní zástupci investičního zprostředkovatele a jejich zaměstnanci,
 • zaměstnanci obchodníka s cennými papíry,
 • vázaní zástupci obchodníka s cennými papíry a jejich zaměstnanci.

U právnické osoby musí být nositeli odbornosti její:

 • vedoucí osoby
 • jiní vedoucí zaměstnanci
 • další zaměstnanci, kteří se přímo podílejí na činnostech distribuce penzijních produktů nebo budou zabezpečovat činnosti spojené s distribucí účastnických fondů.

Zkouška odborné způsobilosti je platná 5 let od jejího úspěšného absolvování. Po uplynutí této doby je třeba zkoušku absolvovat opět.
Absolvování zkoušky je jednou z podmínek pro výkon činnosti:

 • Minimální věk 18 let. 
 • Všeobecné znalosti - prokazuje se vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. 
 • Bezúhonnost. 
 • Způsobilost k právním úkonům. 
 • Odborné znalosti – dokládá se osvědčením o složení zkoušky odborné způsobilosti v oboru doplňkové penzijní spoření.
 • Registrace u České národní banky pro nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření. 
 • Úhrada správního poplatku České národní bance za registraci. 

Na následující stránce naleznete přehled požadovaných znalostí.